- روزنامه‌ی امید مردم - http://www.omidkb.ir -

1435 مجوز استخدام در کهگیلویه و بویراحمد باطل شد

هزار و 435 مجوز استخدام که در قالب طرح مهرآفرین در دولت قبل به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته بود باطل شده است.
به گزارش امید مردم [1]، مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری گفت: یکهزار و 435 مجوز باطل شده طرح مهرآفرین دولت قبل ازسوی استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معاونت منابع انسانی در حال پیگیری است.

وحید محمدی تبار  افزود: موضوع مجوزهای استخدامی طرح مهرآفرین در کهگیلیویه و بویراحمد در سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: در دولت دهم مجوزهای مختلفی برای استخدام از جمله یک مجوز یک هزار نفری، یک مجوز 146نفری، یک مجوز 100نفری استخدام و یک مجوز 189 نفری نیز تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی صادر شده است.

وی با بیان اینکه مسوولان وقت در عملیاتی کردن این مجوزها کوتاهی کرده اند، افزود: در صورتی که در دولت قبل انتشار آگهی این مجوزها صورت می گرفت ،در دولت جدید می توانستیم موافقت همه این مجوزها را بگیرم.

محمدی تبار به احیا و عملیاتی شدن مجوز 146 نفر از ایثارگران با تلاش استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و بنیاد شهید استان، اشاره کرد و گفت: احیای سایر مجوزها نیز با ارسال نامه ای از سوی استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه احیای مجوزهای باطل شده طرح مهر آفرین را در سفر اخیر معاون رئیس جمهور به استان بررسی شد، اظهار کرد: دکتر نوبخت، قول مساعدت در این زمینه را دادند.